SEARCH

ระกาศรับสมัครงาน

ลำดับ ตำแหน่งงาน บริษัท/หน่วยงาน จำนวน(อัตรา) สมัครงาน
1 ช่างเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 สมัครงาน
2 Sales Engineer บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3 สมัครงาน
3 Inventory Control บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3 สมัครงาน
4 รับนักศึกษาฝึกงานหรือพัฒนาทักษะแบบระยะสั้นหรือระยะยาว บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด 3 สมัครงาน
5 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด 1 สมัครงาน
6 Admin Officer บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด 1 สมัครงาน
7 ร่วมจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (Co-creation) บริษัท ไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด 20 สมัครงาน
8 ASEAN Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย) STEM One-Stop Service 2 สมัครงาน
9 รับนักศึกษาฝึกงานหรือพัฒนาทักษะแบบระยะสั้นหรือระยะยาว บริษัท อินเทลเล็คท์ เน็ตเวิร์ค เว็บ จำกัด 2 สมัครงาน
10 รับนักศึกษาฝึกงานหรือพัฒนาทักษะแบบระยะสั้นหรือระยะยาว บริษัท ไอคิวบ์ จำกัด 1 สมัครงาน

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่