SEARCH

ข้อมูลสถิติด้านกำลังคน STEM

ลำดับ รายการข้อมูล ดาวน์โหลด
1 อัตราเงินเดือนตำแหน่งงาน STEM ดาวน์โหลด
2 คาดการณ์จำนวนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
3 การผลิตบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาสำหรับตำแหน่งงาน STEM ดาวน์โหลด
4 จำนวนบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ 2564 จำแนกตามจังหวัด ดาวน์โหลด
5 จำนวนบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2564 จำแนกตามจังหวัด ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่