SEARCH

คู่มือการขอรับบริการ

ลำดับ ชื่อคู่มือ วันที่ ดาวน์โหลดประกาศ
1 สิทธิประโยชน์และขั้นตอนการยื่นคำขอรับรอง หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและ การจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ มาตรการ Thailand Plus Package 20 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่